E-Mail : info@fordfans.cz

 
 
 
 


 
 
Akční členy

Akční členy dodávají do celého systému vzduch, palivo a zážeh. Bez nich by auto bylo jen poněkud předimenzovaným těžítkem na dopisy.

Vstřikovače paliva, injektory (Injectors, INJ)


Jedná se o miniaturní elektronické ventily, které se otevírají a zavírají v přesně určených intervalech. Jejich účelem je do puntíku vykonávat povely řídící jednotky týkající se dávkování paliva. Při navrhování injektorů byl kladen největší důraz na přesnost a spolehlivost při tvorbě směsi. Tento požadavek byl splněn. Nejčastěji jsou umisťovány do sacího kanálu těsně před sací ventily, což výrazně zlepšuje rozptýlení paliva ve spalovací komoře.

Volnoběžný ventil (Idle Air Bypass, IAB)


Tento elektricky ovládaný ventil pracuje jako alternativní kanál přístupu vzduchu do motoru a pomáhá řídící jednotce stabilizovat otáčky volnoběhu. Před vynalezením této součásti nebylo možné zkonstruovat bezdotykové startování. Udržuje plynulý volnoběh motoru i se zapnutou klimatizací nebo v situacích, kdy je nutné velmi intenzivně brzdit.

Čidlo otáček rozdělovače (Thick Film Ignition, TFI)


Přijímá časování zážehu z EEC a aktivuje cívku. Umožňuje ovládat a sledovat časování aniž by bylo nutné vycházet např. z dat podtlaku.

Regulátor tlaku přívodu paliva (Fuel Pressure Regulator, FPR)


Zařízení malých rozměrů, upravuje tlak v přívodu paliva mezi čerpadlem a vstřikovači.

Relé


Malá krabička, která upravuje funkci zařízení používajících vysoké elektrické napětí.

Zpětné přisávání spalin do válce (Exhaust Gas Recirculation, EGR)


Tento vzduchový ventil využívá podtlak v motoru k otevření ventilu zpětného přisávání spalin (EGR). Výfukové plyny jsou přiváděny do sání a následně i do vlastní spalovací komory. Výhodou tohoto postupu je snížení potřebného množství paliva spolu s nižším obsahem jedovatých oxidů dusíku v emitovaných látkách. Zpětné přisávání spalin pracuje pouze při delší jízdě vyšší rychlostí.

Thermactor (přívod neupraveného vzduchu do výfukového potrubí, název používán u vozidel Ford)


Jak je zřejmé z názvu, tento systém přivádí do výfukového kanálu čerstvý vzduch, který napomáhá shoření zbylých HC a snižuje tedy emise. Systém tvoří především dva ventily (vypínač a přepínač druhotného sání), mezi kterými si počítač vybírá vzhledem k momentálním provozním podmínkám. Vypínač druhotného sání vypouští nepotřebovaný vzduch zpět do atmosféry. Pokud nastane situace, ve níž je vhodné přivádět okolní vzduch do výfukového kanálu, otevře se přepínač druhotného sání, jenž odklání vzduch do sběrače výfuku nebo přímo do katalyzátoru.

Autor překladu : J.Kastner - j.kastner@centrum.cz